Συνολικές προβολές σελίδας

ΣΥΣΤΑΣΗ

Με πολύ καλή διάθεση δημοσιεύω στο παρόν blog κάποια άρθρα που πιστεύω ότι μπορεί να βοηθήσουν κάποιους συναδέλφους γυμναστές ή προπονητές, υπάρχουν όμως αρκετοί που αναδημοσιεύουν τα δικά μου άρθρα σε δικά τους site ή blog χωρίς αναφορά στο όνομά μου ή στο blog από όπου προέρχονται τα άρθρα.

Στο εξής απαγορεύεται ρητά σε όλους να αναδημοσιεύουν άρθρα από το παρόν blog και δικά μου άρθρα από οπουδήποτε αλλού τα βρουν διαθέσιμα.

Δευτέρα, 16 Απριλίου 2012

Μασάζ ή αυτοεφαρμοζόμενη τεχνική μυοπεριτονιακής απελευθέρωσης

  Τον τελευταίο καιρό υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για το μασάζ ειδικά μετά το σεμινάριο σχετικά με την αυτοεφαρμοζόμενη τεχνική μυοπεριτονιακής απελευθέρωσης.
  Μια συχνή ερώτηση είναι εάν η αυτοεφαρμοζόμενη τεχνική μυοπεριτονιακής απελευθέρωσης μπορεί να έχει παρόμοια αποτελέσματα με το μασάζ.
  Υποψιάζομαι ότι είναι δυνατόν να ληφθούν κάπως παρόμοια αποτελέσματα με τη χρήση της αυτοεφαρμοζόμενης τεχνικής μυοπεριτονιακής απελευθέρωσης και του μασάζ, αλλά αυτό είναι η διαφοροποίηση μεταξύ θεωρίας και πρακτικής.
  Η πρακτική του μασάζ είναι πιο περίπλοκη από ότι οι περισσότεροι άνθρωποι υποψιάζονται, με μια μεγάλη συλλογή διαφορετικών τεχνικών που μπορεί να ακούσει κανείς, και στην οποία δεν είμαι ειδικός.
  Δεδομένου ότι, εγώ θα κρατήσω τις σκέψεις μου σε τρία συγκεκριμένα σημεία, τη διάρκεια, την ένταση και τη συχνότητα του ερεθίσματος και το πώς συνδέονται με την αυτοεφαρμοζόμενη τεχνική μυοπεριτονιακής απελευθέρωσης που χρησιμοποιούμε στα γήπεδα ή τα γυμναστήρια.

Διάρκεια
  Πολλοί μένουν έκπληκτοι με τα αποτελέσματα που μπορούν να πετύχουν με μόλις 10 λεπτά με την αυτοεφαρμοζόμενη τεχνική. Αυτός ο χρόνος φαίνεται πολύ μικρός για το μασάζ, που πολλές φορές, αυτός ο χρόνος φθάνει για να επικεντρωθεί κάποιος μόνο σε μια περιοχή του σώματος.
  Έτσι ενώ ο πραγματικός χρόνος εφαρμογής της αυτοεφαρμοζόμενης τεχνικής φαίνεται μικρός, στην πραγματικότητα είναι αρκετός για τη μηχανική διέγερση σε όλο το σώμα.

Ένταση
  Στο μασάζ η ένταση που εφαρμόζεται, ρυθμίζεται από τον μασέρ ο οποίος μπορεί να εφαρμόσει μικρότερη ή μεγαλύτερη πίεση, στην αυτοεφαρμοζόμενη τεχνική όταν χρησιμοποιείται ένας αφρώδης κύλινδρος (foam roller) ο έλεγχος της έντασης γίνεται κάπως περίπλοκος.
  Η αυτοεφαρμοζόμενη τεχνική επηρεάζεται από μερικούς παράγοντες όπως, η σκληρότητα του κυλίνδρου, το βάρος του ατόμου και η επιφάνεια επαφής.
  Η σκληρότητα του κυλίνδρου είναι ένας σημαντικός παράγοντας, καθώς αλλάζει η πίεση που ασκείται στην περιοχή του σώματος που έρχεται σε επαφή. Όσο μαλακότερος είναι ο κύλινδρος, τόσο λιγότερο έντονο είναι το ερέθισμα για τους ιστούς, καθώς παρέχει μια απορροφητική επιφάνεια για να μοιραστούν οι δυνάμεις. Δυστυχώς δεν έχουμε καμία έρευνα σχετικά με τη σκληρότητα του κυλίνδρου που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε για να έχουμε τα βέλτιστα αποτελέσματα. Τελευταία παρουσιάζονται στο εμπόριο πολλά νέα προϊόντα, με κυλίνδρους σε διάφορες πυκνότητες, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή αυτών των υλικών, γιατί ένας πολύ σκληρός κύλινδρος μπορεί να έχει αντίθετα αποτελέσματα από τα αναμενόμενα.
  Το βάρος του ατόμου ασκεί πίεση στην επιφάνεια του κυλίνδρου, τα βαρύτερα άτομα θα ασκήσουν μεγαλύτερη πίεση σε σύγκριση με τα ελαφρύτερα άτομα, στην επιφάνεια επαφής με τον κύλινδρο.
  Η επιφάνεια επαφής συνδέεται με το μέγεθος του ατόμου, μπορούμε να πούμε ότι η επιφάνεια επαφής αυξάνει γενικά με το μέγεθος του σώματος, έτσι ώστε μπορεί να μην υπάρχουν τεράστιες διακυμάνσεις στην εφαρμοζόμενη πίεση. Δεδομένου ότι η πίεση είναι η δύναμη διαιρούμενη με το εμβαδόν της επιφάνειας επαφής. Επηρεάζοντας την περιοχή που έρχεται σε επαφή με τον κύλινδρο θα αλλάξετε την πίεση που ασκείται στην περιοχή. Από την άποψη της τεχνικής που χρησιμοποιείται, όταν τα δυο άκρα έρχονται σε επαφή με τον κύλινδρο, η πίεση μοιράζεται στην αντίστοιχη περιοχή και των δύο άκρων, ενώ όταν μόνο το ένα άκρο έρχεται σε επαφή με τον κύλινδρο η πίεση σχεδόν διπλασιάζεται.
 
Συχνότητα
  Η αυτοεφαρμοζόμενη τεχνική μπορεί να εφαρμόζεται αρκετά συχνά καθώς εξαρτάται κυρίως από το άτομο και τον διαθέσιμο εξοπλισμό, ενώ όπως όλοι καταλαβαίνουμε το μασάζ εξαρτάται από την παρουσία εξειδικευμένου φυσιοθεραπευτή, πράγμα αρκετά δύσκολο και λόγω χρόνου αλλά και κόστους.

  Με ένα μεγάλο αριθμό μεταβλητών μεταξύ του μασάζ και της αυτοεφαρμοζόμενης τεχνικής δεν μπορεί να γίνει μια απλή σύγκριση,
  Από πρακτική άποψη, υπάρχει μια γενική προσέγγιση που όταν πρέπει κάποιος να επικεντρωθεί περισσότερο στη θεραπεία μιας ειδικής δομής ή μιας ομάδας δομών, με έμφαση στη χρήση θεραπείας σε ένα τραυματισμό ειδικά στα πρώτα στάδια, το μασάζ σαφέστατα είναι πιο εξειδικευμένο από την αυτοεφαρμοζόμενη τεχνική, στο μασάζ υπάρχει η επαφή με το χέρι του θεραπευτή, ο οποίος μπορεί στοχευμένα να οδηγήσει σε καλύτερα αποτελέσματα.
  Υπάρχουν πολλές διαφορές μεταξύ της αυτοεφαρμοζόμενης τεχνικής και του θεραπευτικού μασάζ από ειδικευμένους φυσιοθεραπευτές. Ενώ το μασάζ μπορεί να δώσει πολύ συγκεκριμένα αποτελέσματα, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η κατάλληλη εκπαίδευση για το πώς να εκτελείται η αυτοεφαρμοζόμενη τεχνική μπορεί να δώσει ευεργετικά αποτελέσματα σαν μέρος της στρατηγικής ανάκαμψης μεταξύ του θεραπευτικού μασάζ και των προπονήσεων.