Συνολικές προβολές σελίδας

ΣΥΣΤΑΣΗ

Με πολύ καλή διάθεση δημοσιεύω στο παρόν blog κάποια άρθρα που πιστεύω ότι μπορεί να βοηθήσουν κάποιους συναδέλφους γυμναστές ή προπονητές, υπάρχουν όμως αρκετοί που αναδημοσιεύουν τα δικά μου άρθρα σε δικά τους site ή blog χωρίς αναφορά στο όνομά μου ή στο blog από όπου προέρχονται τα άρθρα.

Στο εξής απαγορεύεται ρητά σε όλους να αναδημοσιεύουν άρθρα από το παρόν blog και δικά μου άρθρα από οπουδήποτε αλλού τα βρουν διαθέσιμα.

Παρασκευή, 27 Ιουλίου 2012

Σχετικά με την στάση του σώματος

  Η κατανόηση της λειτουργίας του σώματος δεν είναι εύκολη υπόθεση καθώς η φύση του σώματος είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη. Μόνο αν προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε τις βασικές του λειτουργίες θα μπορέσουμε να κατανοήσουμε τις πιο εξειδικευμένες και γιατί το σώμα αντιδρά με τον τρόπο που αντιδρά στην κίνηση.
  Η στάση του σώματος αναφέρεται στη δομική ευθυγράμμιση και τον προσδιορισμό της θέσης του σώματος και όλων των τμημάτων του σε σχέση με τη γραμμή βαρύτητας, το κέντρο του βάρους, και τη βάση της στήριξης του σώματος, οποιαδήποτε στιγμή.
  Η στάση είναι ουσιαστικά η θέση του σώματος στο χώρο, ενώ άριστη στάση είναι η κατάσταση της μυοσκελετικής ισορροπίας που προστατεύει τις ενισχυτικές δομές του σώματος από τον τραυματισμό ή την προοδευτική παραμόρφωση, κατά την κίνηση ή την ακινησία του σώματος.
  Η στάση του σώματος είναι η αντανακλαστική εξισορροπιστική θέση που δημιουργείται με τη συμμετοχή πολλών φυσιολογικών συστημάτων του σώματος που ρυθμίζουν, καθορίζουν, κατευθύνουν ή δημιουργούν περιορισμούς στη θέση και την κίνηση του σώματος.
  Αυτή η θέση καθορίζει την ικανότητα ή την ανικανότητα να αναπνέουμε και να κινούμε το σώμα μας προς όλες τις κατευθύνσεις, συμμετρικά αριστερά και δεξιά της αξονικής μας δομής.

Η στάση του σώματος μπορεί να διαιρεθεί σε δύο κατηγορίες:
α) Στατική
β) Δυναμική

Στατική
  Η ευθυγράμμιση και η διατήρηση των τμημάτων του σώματος σε ορισμένες θέσεις, όπως η όρθια και η καθιστή στάση.

Δυναμική
  Η ευθυγράμμιση  των τμημάτων του σώματος κατά τη διάρκεια της κίνησης, όπως το περπάτημα και το τρέξιμο.

  Η στάση θεωρείται άριστη όταν ισορροπούνται όλα τα μέρη σώματος και το ένα ευθυγραμμίζεται με το άλλο.
  Η εικόνα του "προτύπου μιας στήλης κύβων" αντιπροσωπεύει ένα στατικό πρότυπο των μερών του σώματος σε σύγκριση των τμημάτων του σώματος με μια στήλη κύβων.


  Αυτό το πρότυπο δείχνει πώς όταν ο ανθρώπινος σκελετός ευθυγραμμίζεται σωστά, δημιουργεί μια κατάσταση μέγιστης αποδοτικότητας η οποία δημιουργεί ελάχιστη πίεση στις παθητικές δομές.
  Η κατάλληλη στάση (στατική και δυναμική) εξασφαλίζει ότι οι μύες του σώματος ευθυγραμμίζονται άριστα σε κατάλληλες σχέσεις μήκους - έντασης για την αποδοτική λειτουργία.
  Αυτό επιτρέπει την αποτελεσματική απορρόφηση και διανομή των δυνάμεων σε όλη την κινητική αλυσίδα καθώς επίσης και την άριστη νευρομυϊκή απόδοση.
  Όταν ένας κύβος (τμήμα του σώματος) κινηθεί έξω από την ευθεία, τότε κάποιος άλλος πρέπει να κινηθεί προς την αντίθετη κατεύθυνση για να διατηρηθεί η γραμμή βαρύτητας μέσα στη βάση στήριξης.
  Ο έλεγχος της στάσης περιλαμβάνει τα στατικά (τονικά) και κινητικά (φασικά)  αντανακλαστικά, τα στατικά αντανακλαστικά περιλαμβάνουν τη συνεχή συστολή των μυών ενώ τα κινητικά τη δυναμική κίνηση. Οι δύο τύποι αντανακλαστικών είναι ενσωματωμένοι σε διάφορα επίπεδα με το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα.
  Τα αντανακλαστικά της στάσης, όπως τα αντανακλαστικά διάτασης και απόσυρσης οδηγούν στο συντονισμό της κίνησης πολλών αρθρώσεων με το συνδυασμό της ενέργειας πολλών μυϊκών ομάδων.
  Αυτό περιλαμβάνει τη συστολή των αγωνιστών, των συναγωνιστών και  των σταθεροποιών της κάθε κίνησης μαζί με την απαραίτητη χαλάρωση των ανταγωνιστών τους. Αυτοί οι μύες ρυθμίζουν την ένταση, την ταχύτητα, τη διάρκεια και τις διαδοχικές αλλαγές στην κίνηση.
  Η ευθυγράμμιση της στάσης του σώματος είναι κυρίως αυτόματη και ασυναίσθητη ως αποτέλεσμα της συνεχούς μετατόπισης του βάρους (ταλάντευση).
  Στη συνεχή διόρθωση της στάσης μεσολαβούν συνεχώς τα αντανακλαστικά διάτασης από τη μυϊκή άτρακτο (μυοτατικό αντανακλαστικό) και ακόμη μεσολαβούν ο οπτικός θάλαμος, ο λαβύρινθος, τα αυχενικά αντανακλαστικά και οι πληροφορίες από τους αρθρικούς υποδοχείς.
  Ο έλεγχος της στάσης γίνεται πρώτιστα από τους διάφορους αντανακλαστικούς μηχανισμούς, αλλά υπάρχει επίσης εκτενής εισαγωγή πληροφοριών από τα υψηλότερα κέντρα του νευρικού συστήματος και η στάση μπορεί ως ένα ορισμένο βαθμό να επαναπροσδιοριστεί (διορθωθεί), όπως ακριβώς αυτή μαθεύτηκε αρχικά.
  Η κακή στάση του σώματος μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά προβλήματα υγείας συμπεριλαμβανομένων προβλημάτων με την πέψη, την αναπνοή, το νευρομυϊκό συντονισμό και τη γενική σωματική απόδοση.
  Τα αποτελέσματα της κακής στάσης του σώματος μπορούν να είναι σοβαρά από την άποψη της υγείας, της ποιότητας ζωής και της αποδοτικότητας.

Αιτίες λάθος στάσης του σώματος 
- Ανατομικές και δομικές ιδιαιτερότητες
- Δυσαναλογία σχέσης δύναμης - μήκους μεταξύ αγωνιστών και ανταγωνιστών μυών
- Πόνος που οδηγεί σε στάσεις φύλαξης και αποφυγής
- Γενική αδυναμία
- Απώλεια ιδιοδεκτικότητας, δυνατότητας να γίνει αντιληπτή η θέση του σώματος
- Υπερβολικό σωματικό βάρος
- Αναπτυξιακές διαδικασίες (αύξηση ύψους)
- Εκφυλιστικές διαδικασίες (οστεοπόρωση)
- Αναπνευστικά προβλήματα
- Προβλήματα όρασης και ακοής
- Ψυχολογικοί παράγοντες
- Επάγγελμα
- Τρόπος ζωής

  Τα ελαττώματα της στάσης ενός ατόμου πρέπει να εντοπιστούν με ακρίβεια πριν μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα πρόγραμμα άσκησης.

Η εξέταση και η διάγνωση πρέπει να περιλαμβάνουν:
- Παρατήρηση του ατόμου καθώς κάθεται και κινείται
- Μέτρηση ή εκτίμηση της απόκλισης από τις ιδανικά κάθετες θέσεις
- Οριζόντια ευθυγράμμιση των τμημάτων του σώματος
- Δοκιμασίες ευλυγισίας
- Δοκιμασίες δύναμης μυών

  Ένα μεγάλο μέρος της συγκεκριμένης επανεκπαίδευσης για τη διόρθωση της στάσης του σώματος στηρίζεται άμεσα στην αύξηση της δύναμης, της αντοχής και του μήκους των μυών και την επανεκπαίδευση των ιδιοδεκτικών υποδοχέων μέσω μιας σειράς μετρήσεων, δοκιμασιών και της αξιολόγησής τους για τη δημιουργία ενός προγράμματος άσκησης.
  Τα ευρήματα από τις δοκιμασίες και τις μετρήσεις μπορεί να μας οδηγήσουν σε πρόσθετες δοκιμασίες και μετρήσεις (αρθρική ακεραιότητα και κινητικότητα, αναπνοή, όραση, ακοή κ.α.).
  Επειδή η ευθυγράμμιση των τμημάτων του σώματος απεικονίζει τις αλλαγές στο μήκος των μυών, η κατατομή της στάσης πρέπει να είναι η αρχική αξιολόγηση που χρησιμοποιείται για να καθορίσει τις δυσαναλογίες των μυών. Αυτή η γρήγορη και απλή τεχνική μπορεί να παρέχει τις απαραίτητες γενικές πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση των μυών και των αρθρώσεων.
  Η επισκόπηση της κατατομής της στάσης του σώματος που προτείνεται εδώ δίνει τη δυνατότητα για τη γενική αξιολόγηση της γενικής φυσικής εμφάνισης του ατόμου, με αυτό τον τρόπο παρατηρούνται οι πιθανές αποκλίσεις γρήγορα και απλά.
  Οι ακόλουθες εικόνες αντιπροσωπεύουν την ιδανική σκελετική ευθυγράμμιση που τοποθετεί ένα ελάχιστο ποσό πίεσης και έντασης στην κινητική αλυσίδα και συμβάλλει στη μέγιστη δομική απόδοση.
  Συνιστάται η χρησιμοποίηση τυποποιημένων οδηγιών για την αξιολόγηση της στάσης, για να αξιολογηθεί η συμμετρική ισορροπία μεταξύ των τμημάτων του σώματος.
  Η επισκόπηση της κατατομής της στατικής στάσης του σώματος γίνεται από την εμπρόσθια, την πλάγια και την οπίσθια επιφάνεια του σώματος.