Συνολικές προβολές σελίδας

ΣΥΣΤΑΣΗ

Με πολύ καλή διάθεση δημοσιεύω στο παρόν blog κάποια άρθρα που πιστεύω ότι μπορεί να βοηθήσουν κάποιους συναδέλφους γυμναστές ή προπονητές, υπάρχουν όμως αρκετοί που αναδημοσιεύουν τα δικά μου άρθρα σε δικά τους site ή blog χωρίς αναφορά στο όνομά μου ή στο blog από όπου προέρχονται τα άρθρα.

Στο εξής απαγορεύεται ρητά σε όλους να αναδημοσιεύουν άρθρα από το παρόν blog και δικά μου άρθρα από οπουδήποτε αλλού τα βρουν διαθέσιμα.

Κυριακή, 26 Αυγούστου 2012

Εξασθένιση μυών σε άτομα με αρθρίτιδα του γόνατος


  Μια πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Sports Health, επανεξετάζει τις βλάβες των μυών που σχετίζονται με την αρθρίτιδα του γόνατος και διάφορους παράγοντες που σχετίζονται με βλάβες των μυών και την αρθρίτιδα στο γόνατο.
  Υπάρχουν πολλά προβλήματα μυών που συνδέονται με την αρθρίτιδα, η καλή γνώση των εν λόγω προβλημάτων θα μας επιτρέψει να αναπτύξουμε τα κατάλληλα προγράμματα αποκατάστασης για τα άτομα με αρθρίτιδα του γόνατος.
  Η αδυναμία και η μυϊκή δυσλειτουργία του τετρακέφαλου είναι καλά τεκμηριωμένη στη βιβλιογραφία. Προηγούμενες δημοσιεύσεις αναφέρουν ελλείμματα δύναμης του τετρακέφαλου που κυμαίνονται από 11% έως 56% σε σύγκριση με υγιείς μάρτυρες. Ακόμη μεγαλύτερη διαφορά υπάρχει, κατά την αξιολόγηση της έκκεντρης δύναμης, με τα ελλείμματα να φθάνουν μέχρι και 76% σε ορισμένες δημοσιεύσεις.
  Αυτή η απώλεια της δύναμης, ιδιαίτερα της έκκεντρης, μπορεί να έχει διάφορες επιπτώσεις στη λειτουργικότητα του γόνατος, καθώς οι καθημερινές δραστηριότητες περιλαμβάνουν σύγκεντρες και έκκεντρες συστολές των τετρακέφαλων.
  Υπάρχουν δύο κύριοι παράγοντες που σχετίζονται με την απώλεια της δύναμης του τετρακέφαλου σε ασθενείς με αρθρίτιδα του γόνατος, η ατροφία των μυών και η αναχαίτιση της λειτουργίας τους.
  Έχει αποδειχθεί ότι ασθενείς με αρθρίτιδα του γόνατος παρουσιάζουν μείωση στη διατομή του τετρακέφαλου κατά περίπου 12%, αυτή η ατροφία προφανώς συμβάλλει στην απώλεια δύναμης, ωστόσο και η αναχαίτιση του θεληματικού έλεγχου του τετρακέφαλου έχει επίσης τεκμηριωθεί.
  Ο ακριβής μηχανισμός που προκαλεί τις βλάβες παραμένει άγνωστος, αλλά κάποιοι πιθανοί λόγοι στους οποίους οφείλεται η αλλαγή στην ικανότητα των μυών, πιθανόν σχετίζονται με αλλαγές στους ιδιοδεκτικούς υποδοχείς του γόνατος που μπορεί να έχουν τροποποιηθεί λόγω των εκφυλιστικών μεταβολών στις αρθρικές δομές, οίδημα, πόνο, φλεγμονή και χαλαρότητα.
  Η απώλεια της δύναμης του τετρακέφαλου υπήρξε ένα από τα συχνότερα αναφερόμενα προβλήματα που σχετίζονται με αρθρίτιδα του γόνατος, ωστόσο έχει εντοπιστεί εξασθένιση και άλλων μυών.
  Αρκετές εργασίες έχουν δημοσιευθεί και αποδεικνύουν ότι οι ασθενείς με αρθρίτιδα του γόνατος έχουν επίσης μειωμένη δύναμη:
4% - 38% στην κάμψη του γόνατος
8% - 16% στην έκταση του ισχίου
26% - 40% στην κάμψη του ισχίου
27% - 40% στην έξω στροφή του ισχίου
20% - 43% στην έσω στροφή του ισχίου
22% - 24% στην απαγωγή του ισχίου
15% - 26% στην προσαγωγή του ισχίου
  Αυτά είναι αρκετά μεγάλα ελλείμματα δύναμης που φαίνεται να σχετίζονται με όλα τα επίπεδα της κίνησης, πιθανόν αυτή η εξασθένιση να συνδέεται με την ανάπτυξη της αρθρίτιδας στο γόνατο.
  Ακόμη είναι ενδιαφέρον ότι τα ελλείμματα δύναμης του τετρακέφαλου δεν απομονώνονται μόνο στο πάσχον μέλος. Έχει αποδειχθεί επίσης ότι και το υγιές μέλος εμφανίζει έλλειμμα δύναμης στον τετρακέφαλο από 16% - 26%, αυτό το έλλειμμα δεν είναι τόσο σοβαρό όσο στο πάσχον μέλος αλλά δείχνει ότι και τα δύο άκρα θα πρέπει να εξεταστούν προσεκτικά.
  Ο θεληματικός έλεγχος έχει αποδειχθεί επίσης ότι μειώνεται και στα δυο μέλη, με μεγαλύτερη αναχαίτιση στο πάσχον μέλος.
  Εάν η δύναμη και ο θεληματικός έλεγχος είναι τόσο χαμηλά σε διάφορες ομάδες μυών και στα δυο πόδια σε ασθενείς με αρθρίτιδα του γόνατος, η ερώτηση που έρχεται άμεσα είναι, η αρθρίτιδα στο γόνατο έχει τέτοιες δραματικές επιπτώσεις στην εξασθένιση των μυών ή είχαν προηγηθεί αυτές οι βλάβες και ενδεχομένως διευκόλυναν την ανάπτυξη της αρθρίτιδας στο γόνατο;
  Υπάρχουν μερικές μελέτες που δείχνουν ότι η εξασθένιση του τετρακέφαλου σχετίζεται με την ανάπτυξη αρθρίτιδας στο γόνατο, αυτό έχει νόημα για μένα γιατί φαίνεται βέβαιο ότι πολλοί από τους παραπάνω παράγοντες θα μπορούσαν να συνδέονται με την ανάπτυξη της αρθρίτιδας.
  Ίσως υπάρχει λόγος που βλέπουμε αμφίπλευρα τα ελλείμματα στη δύναμη με το πάσχον μέλος να δείχνει μεγαλύτερο βαθμό εξασθένησης. Ίσως η αρθρίτιδα του γόνατος ξεκινά με ένα ορισμένο επίπεδο εξασθένισης και ανισορροπίας δυνάμεων μεταξύ αγωνιστών και ανταγωνιστών και μυών που σταθεροποιούν το γόνατο ή το ισχίο. Στη συνέχεια η εξασθένιση αυτή επικαλύπτεται με αναχαίτιση από τις συνέπειες της αρθρίτιδας στο γόνατο, όπως το οίδημα, ο πόνος και η φλεγμονή.