Συνολικές προβολές σελίδας

ΣΥΣΤΑΣΗ

Με πολύ καλή διάθεση δημοσιεύω στο παρόν blog κάποια άρθρα που πιστεύω ότι μπορεί να βοηθήσουν κάποιους συναδέλφους γυμναστές ή προπονητές, υπάρχουν όμως αρκετοί που αναδημοσιεύουν τα δικά μου άρθρα σε δικά τους site ή blog χωρίς αναφορά στο όνομά μου ή στο blog από όπου προέρχονται τα άρθρα.

Στο εξής απαγορεύεται ρητά σε όλους να αναδημοσιεύουν άρθρα από το παρόν blog και δικά μου άρθρα από οπουδήποτε αλλού τα βρουν διαθέσιμα.

Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2013

Προσθιοπλάγιος σύνδεσμος του γόνατος ή Λαγονοκνημιαία δέσμη της λαγονοκνημιαίας ταινίας  Το 1879 ο Dr Segond περιέγραψε την ύπαρξη ενός ινώδη ιμάντα (σύνδεσμο) στην προσθιοπλάγια επιφάνεια του γόνατος και μέχρι σήμερα συνδέεται με το ομώνυμο ʺκάταγμα του Segondʺ.
  Μέχρι σήμερα, το αίνιγμα που περιβάλλει αυτή την ανατομική δομή δημιουργείται από  μια σύγχυση από ονόματα όπως "μέσος - τρίτος πλάγιος σύνδεσμος του αρθρικού θύλακος, "θύλακο - οστική στοιβάδα της λαγονοκνημιαίας ταινίας", ή "προσθιοπλάγιος σύνδεσμος", και δεν του είχε αποδοθεί ακόμη σαφής λειτουργία.

Προσθιοπλάγιος σύνδεσμος του γόνατος
  Πριν από λίγους μήνες ο Dr Johan Bellemans και η ομάδα του από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Leuven περιέγραψαν έναν σύνδεσμο στο Journal of Anatomy, τον ονόμασαν προσθιοπλάγιο σύνδεσμο (anterolateral ligament ή για συντομία ALL) και έδωσαν τα πρώτα σαφή στοιχεία σχετικά με τη λειτουργία του.
   Δεν είναι τόσο μια νέα δραματική ανακάλυψη, αλλά ένα είδος, μιας εκ νέου ανακάλυψης ή καλύτερα μια εκ νέου επικέντρωση της προσοχής.
  O στόχος της μελέτης που δημοσιεύτηκε στο Journal of Anatomy ήταν να προσφέρει μια ακριβή ανατομική περιγραφή του προσθιοπλάγιου συνδέσμου, να περιγραφεί η εμβιομηχανική λειτουργία του συνδέσμου και να οριοθετηθεί το ʺκάταγμα του Segondʺ ως οστεώδη απόσπαση του συνδέσμου.
  Ο προσθιοπλάγιος σύνδεσμος βρέθηκε σε όλα τα γόνατα που ερευνήθηκαν, προέρχεται από την πλάγια επιφάνεια του μηριαίου κονδύλου, σε στενή σχέση με τον έξω πλάγιο σύνδεσμο, με λοξή πορεία προς την κνήμη (φύμα του Gerdy), σταθερά συνδεδεμένη με τον έξω μηνίσκο.
  Βρέθηκε ότι ο προσθιοπλάγιος σύνδεσμος είναι σημαντικός για την σταθεροποίηση προς την έσω στροφή του γόνατος, ιδίως στις γωνίες κάμψης μεταξύ 30° και 60°, με άθικτο ή με ρήξη στον πρόσθιο χιαστό σύνδεσμο του γόνατος. Όσον αφορά την μετατόπιση στον άξονα περιστροφής η ρήξη του προσθιοπλάγιου συνδέσμου αυξάνει την μετατόπιση του άξονα περιστροφής τουλάχιστον 1 βαθμό, ανεξάρτητα από την κατάσταση του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου.
  Ακόμη βρέθηκε ότι τα γόνατα με ρήξη του προσθιοπλάγιου συνδέσμου και του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου παρουσίασαν αύξηση στην μετατόπιση στον άξονα περιστροφής σε 3 βαθμούς, ενώ η πλήρη ρήξη του πρόσθιου χιαστού μόνη της δεν το έκανε ποτέ.
  Ρήξεις στον προσθιοπλάγιο σύνδεσμο παρατηρήθηκαν σε 79,2% των ασθενών με ρήξη στον πρόσθιο χιαστό σύνδεσμο, ως επί το πλείστον στο περιφερικό του τμήμα, για τον λόγο αυτό to ʺκάταγμα του Segondʺ οριοθετήθηκε ως οστεώδη απόσπαση του προσθιοπλάγιου συνδέσμου.
  Ο προσθιοπλάγιος σύνδεσμος είναι μια ξεχωριστή ανατομική δομή, με σαφείς μηχανικές ιδιότητες. Η αναγνώρισή του δίνει νέες ιδέες για τη διάγνωση και τη θεραπεία γνωστών προτύπων αστάθειας του γόνατος, που είχαν αποδοθεί μέχρι τώρα αποκλειστικά σε τραυματισμό του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου.
  Αυτή η ενδιαφέρουσα μελέτη πιθανόν να οδηγήσει σε μια νέα προσέγγιση της χειρουργικής αποκατάστασης της αστάθειας του γόνατος.


Presentation Abstract

Λαγονοκνημιαία ταινία
  Σε μία μελέτη που δημοσιεύτηκε το 2006, βρέθηκε ότι η λαγονοκνημιαία ταινία παρέχει σημαντική συνδεσμική υποστήριξη στην άρθρωση του γόνατος, περιορίζοντας την πρόσθια παρεκτόπιση και την έσω στροφή της κνήμης, συμπληρώνοντας κατ' αυτόν τον τρόπο τη λειτουργία του προσθίου χιαστού συνδέσμου.
  Η λαγονοκνημιαία ταινία σχηματίζεται στο ύψος του μείζονα τροχαντήρα και αποτελεί συνέχεια του τενόντιου τμήματος του τείνοντα την πλατεία περιτονία, ενώ συνδέεται έμμεσα και με τον μείζονα γλουτιαίο, τον μέσο γλουτιαίο και τον έξω πλατύ.
Η πρόσφυσή της περιφερικά διακρίνεται σε δύο λειτουργικά τμήματα:
1) Τη λαγονοεπιγονατιδική δέσμη, η οποία σχηματίζεται από τις πρόσθιες ίνες της ταινίας και καταλήγει στο έξω χείλος της επιγονατίδος.
2) Τη λαγονοκνημιαία δέσμη, η οποία σχηματίζεται από τις οπίσθιες ίνες της ταινίας και καταφύεται στο έξω κνημιαίο κύρτωμα (φύμα του Gerdy).
  Η λαγονοκνημιαία ταινία λόγω της ανατομικής της θέσης και της άμεσης ή έμμεσης σύνδεσής της με τους μύες συμβάλλει:
α) στην απαγωγή του ισχίου
β) στην έσω στροφή του ισχίου (όταν το ισχίο είναι σε περισσότερο από 30° κάμψης
γ) στην κάμψη ή έκταση του γόνατος, ανάλογα με το αν το γόνατο βρίσκεται αντίστοιχα σε μεγαλύτερη ή μικρότερη κάμψη των 30°.
  Ακόμη η λαγονοκνημιαία ταινία λόγω της πρόσφυσής της στην επιγονατίδα, έχει σημαντική επίδραση και στη λειτουργία της επιγονατιδομηριαίας άρθρωσης. 
 
(a) Μια ανατομική άποψη της περιτονίας (FL), δείχνει να αποτυπώνεται κατά μήκος και πλαγίως ένας ινώδης ιμάντας (βέλος) που συνδέει τη λαγονοκνημιαία ταινία (ΙΤΒ) με το μηριαίο οστό (Ρ) αμέσως πάνω από τον έξω κόνδυλο.
(b) Μια ανατομική άποψη ενός παχύ ινώδους ιμάντα (FS) που εκτείνεται από την λαγονοκνημιαία ταινία (ΙΤΒ) στο μηρό και συνδέεται κατά τον τρόπο ενός ενθετικού τένοντα, καθώς φθάνει στο οστό.
(c) Μία ιστολογική τομή για την πρόσφυση των ινωδών ινών (FS), δείχνει την άγκυρα της λαγονοκνημιαίας ταινίας (ΙΤΒ) στο μηριαίο οστό, στην έξω επιφάνεια του κονδύλου (LE). Σημειώστε πως οι ίνες δεν σταματούν στην επιφάνεια του παχυνθέντος περιόστεου (Ρ), αλλά διέρχονται μέσα από αυτό προς την κατεύθυνση του οστού (βέλη).
(d) Μια ιστολογική τομή στο μετωπιαίο επίπεδο δείχνει την πρόσφυση των ινωδών ινών (βέλη) προς το παχύ περιόστεο στο μηριαίο οστό.

Επίλογος - Προβληματισμός
  Πιθανόν να πρόκειται για το ίδιο ανατομικό στοιχείο με διαφορετικό όνομα από διαφορετικούς ερευνητές, καθώς και παλιότερα έχουν δοθεί από άλλους ερευνητές διάφορα ονόματα όπως "μέσος - τρίτος πλάγιος σύνδεσμος του αρθρικού θύλακος, "θύλακο - οστική στοιβάδα της λαγονοκνημιαίας ταινίας", ή "προσθιοπλάγιος σύνδεσμος".
  Πάντως είναι διαφορετική η αντιμετώπιση ενός τοπικού συνδέσμου και διαφορετική η αντιμετώπιση ενός συνδέσμου που συνδέεται με απομακρυσμένους από την άρθρωση μύες που μάλιστα κινούν δύο αρθρώσεις.