Συνολικές προβολές σελίδας

ΣΥΣΤΑΣΗ

Με πολύ καλή διάθεση δημοσιεύω στο παρόν blog κάποια άρθρα που πιστεύω ότι μπορεί να βοηθήσουν κάποιους συναδέλφους γυμναστές ή προπονητές, υπάρχουν όμως αρκετοί που αναδημοσιεύουν τα δικά μου άρθρα σε δικά τους site ή blog χωρίς αναφορά στο όνομά μου ή στο blog από όπου προέρχονται τα άρθρα.

Στο εξής απαγορεύεται ρητά σε όλους να αναδημοσιεύουν άρθρα από το παρόν blog και δικά μου άρθρα από οπουδήποτε αλλού τα βρουν διαθέσιμα.

Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2014

Λειτουργική προπόνηση, κινητική αλυσίδα και βαρύτητα


  Το σώμα είναι απλά μια σειρά από αρθρώσεις, αυτή η σειρά αναφέρεται ως κινητική αλυσίδα. Η κινητική αλυσίδα αφορά το συσχετισμό κινήσεων από άρθρωση σε άρθρωση σε όλο το σώμα. Ο κινητικός έλεγχος είναι το σύνολο των διεργασιών που οργανώνουν και συντονίζουν τις φυσιολογικές κινήσεις ή το σύνθετο σύνολο νευρολογικών μηχανισμών που διέπουν τη στάση και την κίνηση.
  Η λειτουργική προπόνηση συνδέεται άμεσα με την κινητική αλυσίδα με στόχο να παράγει ομαλά και αποτελεσματικά πρότυπα κίνησης.
  Όλοι μαθαίνουμε από την ανατομία να επικεντρωνόμαστε στη μελέτη μεμονωμένων μυών στην ανατομική θέση, αυτό μας οδηγεί σε σύγχυση ως προς το τι συμβαίνει όταν το σώμα κινείται σαν σύνολο σε διάφορες θέσεις.
  Πρώτα απ' όλα πρέπει να θυμόμαστε ότι το σώμα δεν λειτουργεί στην ανατομική θέση, η ανατομική θέση είναι στατική. Μας παρέχει την προοπτική της διανοητικής ευκολίας για τη μελέτη και παρατήρηση των επιμέρους μυών, διότι είναι απλούστερη και από πολλές απόψεις, είναι πιο εύκολη για την εκμάθηση.
  Για να κατανοήσουμε πραγματικά τη λειτουργική προπόνηση θα πρέπει να ξεφύγουμε από την εστίαση στους μύες και να επικεντρωθούμε στις κινήσεις. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι ο εγκέφαλος δεν αναγνωρίζει μεμονωμένους μύες, αναγνωρίζει τη διαμόρφωση των κινήσεων, οι οποίες αποτελούνται από επιμέρους μύες που εργάζονται αρμονικά για να παράγουν την επιθυμητή κίνηση.
  Σε όλες τις δραστηριότητες που γίνονται στην επιφάνεια του εδάφους όπως το τρέξιμο και τα άλματα, η βαρύτητα είναι ένας σημαντικός παράγοντας. Για να κατανοήσουμε πλήρως τη λειτουργία του σώματος θα πρέπει να κατανοήσουμε το ρόλο που παίζει η βαρύτητα. Η βαρύτητα έχει ελάχιστη επίδραση όταν το σώμα βρίσκεται στην ανατομική θέση, αλλά έχει τη μέγιστη επίδραση όταν το σώμα βρίσκεται σε κίνηση.
  Ως εκ τούτου, πρέπει να μάθουμε το σώμα να ξεπερνά τις επιπτώσεις της και να τις υπερνικά έστω και περιστασιακά. Η βαρύτητα και η συνέπειες της πρέπει να είναι πρώτιστο μέλημα κατά το σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός λειτουργικού προγράμματος προπόνησης για να προετοιμάσει το σώμα για τις δυνάμεις που πρέπει να ξεπεραστούν. 
  Πρέπει πάντα να εξετάζουμε προσεκτικά την κίνηση που προσπαθούμε να ενισχύσουμε, ποιες είναι οι δυνάμεις που εμπλέκονται και ποιο είναι το κυρίαρχο επίπεδο της κίνησης. Η κίνηση εμφανίζεται ταυτόχρονα και στα τρία επίπεδα, το οβελιαίο, το μετωπιαίο και το εγκάρσιο.
  Είναι επιτακτική ανάγκη να κατανοήσουμε τις κινήσεις που θέλουμε να προπονήσουμε και στη συνέχεια να επιλέξουμε ασκήσεις και κατεύθυνση αντίστασης για το πρόγραμμα προπόνησης.