Συνολικές προβολές σελίδας

ΣΥΣΤΑΣΗ

Με πολύ καλή διάθεση δημοσιεύω στο παρόν blog κάποια άρθρα που πιστεύω ότι μπορεί να βοηθήσουν κάποιους συναδέλφους γυμναστές ή προπονητές, υπάρχουν όμως αρκετοί που αναδημοσιεύουν τα δικά μου άρθρα σε δικά τους site ή blog χωρίς αναφορά στο όνομά μου ή στο blog από όπου προέρχονται τα άρθρα.

Στο εξής απαγορεύεται ρητά σε όλους να αναδημοσιεύουν άρθρα από το παρόν blog και δικά μου άρθρα από οπουδήποτε αλλού τα βρουν διαθέσιμα.

Τρίτη, 6 Μαΐου 2014

Χαρακτηριστικά προπονητικού προγράμματος


  Πολλές φορές μου ζητάνε να αξιολογήσω ορισμένα δημοφιλή προγράμματα προπόνησης, αντί να αξιολογήσω το κάθε πρόγραμμα, νομίζω ότι είναι καλύτερα να περιγράψω τα χαρακτηριστικά ενός προγράμματος προπόνησης για να μπορείτε να τα αξιολογήσετε μόνοι σας και να βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα.

Εξατομίκευση
  Ένα πρόγραμμα προπόνησης πρέπει να έχει δημιουργηθεί για ένα συγκεκριμένο άτομο, να ταιριάζει με τις ανάγκες του και να λαμβάνει υπόψη του την προπονητική του εμπειρία.

Προοδευτικότητα
  Το πρόγραμμα προπόνησης θα πρέπει να είναι σε θέση να δώσει μια σαφή εξέλιξη από προπόνηση σε προπόνηση αλλά και σε όσο διάστημα διαρκεί. Επιπλέον, η εξέλιξη θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ηλικία και το φύλο.

Επικέντρωση
  Ένα προπονητικό πρόγραμμα να επικεντρώνεται σε αυτό που το άτομο πρέπει να κάνει, να βελτιστοποιεί τα πλεονεκτήματα του και να ελαχιστοποιήσει τις αδυναμίες του.

Επικινδυνότητα
  Το προπονητικό πρόγραμμα θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα διαχείρισης της αναλογίας αποτελεσματικότητας έναντι της επικινδυνότητας τόσο των ασκήσεων του προπονητικού προγράμματος όσο και όλων των προπονητικών παραμέτρων.

Μεταβλητότητα
  Το πρόγραμμα προπόνησης πρέπει να ενσωματώνει προγραμματισμένες συστηματικές διακυμάνσεις, για να εξασφαλιστεί η συνεχής προσαρμογή.

Παραμετροποίηση
  Το προπονητικό πρόγραμμα πρέπει να περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα παραμέτρων που παρέχουν τη δυνατότητα σε όλα τα συστήματα του οργανισμού να έχουν προπονηθεί επαρκώς.

Καθορισμός προπονητικού στόχου
  Ο προγραμματισμός ενός προπονητικού προγράμματος ξεκινά από το τέλος και σαφώς λειτουργεί προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή την επίτευξη του προπονητικού στόχου. Η προπόνηση δεν είναι αυτοσκοπός, είναι το μέσον για την επίτευξη του στόχου.