Συνολικές προβολές σελίδας

ΣΥΣΤΑΣΗ

Με πολύ καλή διάθεση δημοσιεύω στο παρόν blog κάποια άρθρα που πιστεύω ότι μπορεί να βοηθήσουν κάποιους συναδέλφους γυμναστές ή προπονητές, υπάρχουν όμως αρκετοί που αναδημοσιεύουν τα δικά μου άρθρα σε δικά τους site ή blog χωρίς αναφορά στο όνομά μου ή στο blog από όπου προέρχονται τα άρθρα.

Στο εξής απαγορεύεται ρητά σε όλους να αναδημοσιεύουν άρθρα από το παρόν blog και δικά μου άρθρα από οπουδήποτε αλλού τα βρουν διαθέσιμα.

Κυριακή, 27 Ιουλίου 2014

Αντίδραση και Ανταπόκριση

  Σε αυτό το άρθρο θα ασχοληθώ με τη διαφορά μεταξύ ʺαντίδρασηςʺ και ʺανταπόκρισηςʺ του αθλητή στα προπονητικά ερεθίσματα.
  Η διαφορά ανάμεσα στην ʺαντίδρασηʺ και την ʺανταπόκρισηʺ σε ένα ερέθισμα είναι ότι η ʺαντίδρασηʺ είναι η συνέπεια του απρόβλεπτου γεγονότος, ενώ η ʺανταπόκρισηʺ είναι η συνέπεια ενός προβλέψιμου γεγονότος.

Αντίδραση
  Όταν οι άνθρωποι αντιδρούν σε ένα ερέθισμα, φαίνεται να είναι σε άμυνα, αυτό τους κάνει να φαίνονται σα να βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, αισθάνονται άβολα με αυτό που συμβαίνει και αντιδρούν, στις αντιδράσεις μας, τα συναισθήματα μας έχουν έναν κεντρικό ρόλο.
  Μερικοί άνθρωποι από την άλλη πλευρά θα ανατροφοδοτήσουν σκόπιμα την αντίδραση μας, ειδικά όταν ξέρουν ότι θα αντιδράσουμε.
  Υπάρχει ένα μειονέκτημα στην ʺαντίδρασηʺ, αν θα αφήσουμε τα συναισθήματα μας να μας οδηγούν θα χάσουμε τον έλεγχο, η ʺαντίδρασηʺ είναι σποραδική και συναισθηματική.
  ‘Η ανάποδα μπορεί να είναι το πάθος μας για κάτι, αλλά το πάθος μας πρέπει να επικεντρώνεται στο σκοπό μας, δεν πρέπει να είναι μια απρόσμενη και αντιπαραγωγική απάντηση σε ένα ερέθισμα.
  Συχνά η ʺαντίδρασηʺ μπορεί να έχει αρνητικές ή και καταστροφικές, συνέπειες. Η αντίδραση είναι μια αυτόματη απάντηση και επειδή είμαστε απληροφόρητοι για το πώς ορισμένα ερεθίσματα προκαλούν την αντίδραση μας, βρισκόμαστε ανίσχυροι και ανίκανοι να δημιουργήσουμε τη ζωή που θέλουμε, καθώς η απάντηση ʺαντίδρασηςʺ σε ένα ερέθισμα δημιουργεί περισσότερο άγχος.

Ανταπόκριση
  Από την άλλη πλευρά η ʺανταπόκρισηʺ σε ένα ερέθισμα είναι η απάντηση μας σε ένα κίνητρο. Η ανταπόκριση μας, όμως σε σχέση με την ʺαντίδρασηʺ, είναι πιο προσεκτική και πρέπει να περιέχει κάποια αιτιολογία, η διαφορά είναι ότι η ʺανταπόκρισηʺ σε ένα ερέθισμα οδηγείται λιγότερο από το συναίσθημα και περισσότερο από τη λογική.
  Η ʺανταπόκρισηʺ σε ένα ερέθισμα μπορεί να είναι παθητική απέναντι στον χαρακτήρα μας, καθώς πρόκειται για τη δεύτερη σε σειρά επιλογή μας. Ωστόσο η ʺανταπόκρισηʺ σε ένα ερέθισμα είναι πιο ενεργή κατάσταση, και μπορεί να αλλάξει την κατεύθυνση της αλληλεπίδρασης μας με το ερέθισμα και το περιβάλλον.
  ‘Η ανάποδα η σωστή ʺανταπόκρισηʺ είναι μια ελκυστική ʺσυνομιλίαʺ, όπου όλα τα θετικά μπορεί να αξιοποιηθούν, καθώς η απάντηση ʺανταπόκρισηςʺ σε ένα ερέθισμα οδηγεί σε λιγότερο άγχος.

  Όταν σκεφτόμαστε την ʺαντίδρασηʺ σε σχέση με την ʺανταπόκρισηʺ μπορούμε να καταλάβουμε την αξία της σωστής ʺανταπόκρισηςʺ σε ένα ερέθισμα με βάση το στόχο μας.   
  Είναι εύκολο να αντιδράσουμε σε ένα ερέθισμα αλλά χρειάζεται περισσότερη προσπάθεια για να ανταποκριθούμε σε αυτό.
  Όντας προσεκτικοί στις απαντήσεις μας στα ερεθίσματα που προσλαμβάνουμε, εξασφαλίζουμε ακεραιότητα στις αλληλεπιδράσεις μας με το άλλους.
  Η απουσία λογικής προσέγγισης θα αυξήσει την πιθανότητα των συναισθηματικών αντιδράσεων με αντιπαραγωγικά επιχειρήματα.   
  Πρέπει να αποκτήσουμε τον έλεγχο της απάντησης στα ερεθίσματα που προσλαμβάνουμε με επίκεντρο τους στόχους μας για να οδηγηθούμε σε ειλικρινείς και γόνιμες ʺσυνομιλίεςʺ.
  Οι αθλητές με βάση το στόχο τους θα πρέπει να ʺανταποκρίνονταιʺ στα προπονητικά ερεθίσματα και όχι να ʺαντιδρούνʺ, γιατί η προπόνηση είναι ένα προβλέψιμο γεγονός.


Διαβάστε ακόμη