Συνολικές προβολές σελίδας

ΣΥΣΤΑΣΗ

Με πολύ καλή διάθεση δημοσιεύω στο παρόν blog κάποια άρθρα που πιστεύω ότι μπορεί να βοηθήσουν κάποιους συναδέλφους γυμναστές ή προπονητές, υπάρχουν όμως αρκετοί που αναδημοσιεύουν τα δικά μου άρθρα σε δικά τους site ή blog χωρίς αναφορά στο όνομά μου ή στο blog από όπου προέρχονται τα άρθρα.

Στο εξής απαγορεύεται ρητά σε όλους να αναδημοσιεύουν άρθρα από το παρόν blog και δικά μου άρθρα από οπουδήποτε αλλού τα βρουν διαθέσιμα.

Κυριακή, 16 Νοεμβρίου 2014

Διαφορές Σταθεροποίησης και Ιδιοδεκτικότητας - Ισορροπίας


Σταθεροποίηση
  Η σταθερότητα σαν έννοια αφορά την αντοχή σε διαταραχές της ισορροπίας λόγω μεταβολών στις δυνάμεις που ενεργούν σε ένα σύστημα.
Σταθεροποίηση είναι η ικανότητα της κινητικής αλυσίδας (νευρομυοσκελετικό σύστημα) να σταθεροποιεί μια άρθρωση ή το σώμα στη σωστή θέση, όταν στην άρθρωση ή στο σώμα επιδρούν δυνάμεις που τείνουν να μεταβάλλουν τη θέση της άρθρωσης ή του σώματος.
  Η σταθερότητα του σώματος και των αρθρώσεων αντιπροσωπεύει μια στιγμή στο χρόνο, δεν είναι μια θέση ή στάση του σώματος, σίγουρα δεν είναι η ικανότητα να μένει κάποιος ακίνητος για κάποιο χρονικό διάστημα.
  Η θέση σταθερότητας της άρθρωσης συνεχώς μεταβάλλεται τόσο κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης κίνησης όσο και κατά την εναλλαγή κινήσεων.
  Καμία άρθρωση δεν μένει τελείως ακινητοποιημένη καθώς το σώμα κινείται, στην πραγματικότητα όλο το σύστημα επαναπυροδοτείται σε κάθε κίνηση, σε κάθε βήμα, κάθε φορά που το άκρο έρχεται σε επαφή με το έδαφος ή το άνω άκρο κάνει κάποια κίνηση.

Ιδιοδεκτικότητα
  Η ικανότητα να ορίζουμε τη θέση του σώματός μας στο χώρο, να καθορίζουμε με ακρίβεια τις κινήσεις των άνω και κάτω άκρων μας, να αντιλαμβανόμαστε και να καθορίζουμε την ακριβή θέση ενός οργάνου ή ενός εργαλείου στο χώρο.
  Τον όρο ιδιοδεκτικότητα περιέγραψε αρχικά ο Sherrington στις αρχές του 1900, στη συνέχεια η ιδιοδεκτικότητα ορίστηκε με πολλές απόψεις, η τρέχουσα σκέψη διαιρεί την ιδιοδεκτικότητα σε δύο κατηγορίες, η πρώτη κατηγορία σχετίζεται με τη θέση του σώματος και των αρθρώσεων στο χώρο, η δεύτερη κατηγορία καλείται κιναισθητική συνειδητοποίηση και είναι η ικανότητα ελέγχου των κινήσεων των αρθρώσεων.

Ισορροπία
Η ικανότητα να διατηρούμε τη σωστή θέση του σώματος όταν στεκόμαστε ή κινούμαστε στο χώρο.

  Η ιδιοδεκτικότητα είναι ερέθισμα του νευρικού συστήματος που δίνει πληροφορίες από την περιφέρεια προς το κέντρο (κεντρομόλα ερεθίσματα), με σκοπό το συνεχή έλεγχο των μεταβολών που συμβαίνουν στο μυοσκελετικό σύστημα.
  Η μυϊκή προσαρμογή στο περιβάλλον απαιτεί τη λήψη πληροφοριών από το ίδιο το μυοσκελετικό σύστημα, (ιδιοδεκτική αίσθηση).
  Οι ιδιοδεκτικές πληροφορίες προέρχονται από τους ιδιοδεκτικούς υποδοχείς που βρίσκονται, στους αρθρικούς θύλακες, στους τένοντες, στους μυς και στους συνδέσμους, ανταποκρίνονται με μηχανικές αλλαγές που συμβαίνουν μέσα στο σώμα και παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη στάση και την κίνηση του σώματος.
  Η σταθεροποίηση αφορά την απάντηση του μυϊκού συστήματος στα ερεθίσματα του νευρικού συστήματος, μονοσυναπτικά και πολυσυναπτικά, με στόχο την σταθεροποίηση της άρθρωσης ή του σώματος όταν  επιδρούν δυνάμεις που τείνουν να μεταβάλλουν τη θέση της άρθρωσης ή του σώματος.
  Η απάντηση του μυϊκού συστήματος αφορά τη δύναμη και την αντοχή στη δύναμη των μυών που πρέπει να ενεργοποιηθούν για την σταθεροποίηση της άρθρωσης ή του σώματος αλλά και το εύρος της κίνησης της άρθρωσης ή τη θέση του σώματος που επιδρούν οι δυνάμεις που ενεργούν στην άρθρωση ή το σώμα.